Blogg

Ta del av branschrelaterad information i en lättillgänglig form

Vad gör en miljökonsult?

Många kan ställa sig frågan vad en miljökonsult gör. Svaret är inte helt enkelt då arbetsuppgifterna kan komma att omfatta ett mycket brett spann. Ju hårdare karv som ställs på verksamhetsutövare, desto svårare blir det även att dels hinna med, men även förstå sig på och få med alla de…

Förorenade områden – finns överallt, men är svårt att se

Förorenad mark, förorenade områden. Provtagning av mark eller vatten. Riktvärden eller gränsvärden. Sanering och efterbehandling. Begreppen är många och snarlika. Dessutom blir det inte enklare av att de allra flesta föroreningar varken går att se eller lukta sig till. Ett förorenat område definieras som en plats som är så pass…

Vad är en dagvattenutredning och när behövs den?

Många kunder kommer till oss med frågor om krav som ställts på dem från framför allt kommuner inför att de ska bygga hus eller annars förändra markförhållandena på sina fastigheter. Bland dessa frågor brukar dagvattenutredningar ställa sig utmärkande. Vad är det? Varför måste jag göra en? Dagvatten kan lösryckt användas…