Förorenade områden – finns överallt, men är svårt att se

Förorenad mark, förorenade områden. Provtagning av mark eller vatten. Riktvärden eller gränsvärden. Sanering och efterbehandling. Begreppen är många och snarlika. Dessutom blir det inte enklare av att de allra flesta föroreningar varken går att se eller lukta sig till.

Ett förorenat område definieras som en plats som är så pass förorenad att den riskerar att medföra negativa konsekvenser på människors hälsa eller miljön. Ett förorenat område kan exempelvis vara en byggnad, markområde eller ett grundvatten.

Naturvårdsverket har genom omfattande inventering beräknat att det för närvarande finns cirka 26 000 förorenade områden i Sverige. Lägg där till 58 000 inventerade objekt som inte är utredda, men som potentiellt kan vara förorenade. Dessutom tillkommer ännu ett antal förorenade områden som ingen känner till eller i dagsläget misstänker.

Hur blev det så här?

Till väldigt stor del är det historiska synder vi har att göra med, men även idag sprids föroreningar genom både olyckor och okunskap.

Många av de föroreningar vi idag tampas med har sitt ursprung i industrin och industrialiseringen av Sverige. Se på Norrköping med sin gamla textilindustri, Eskilstuna med sin verkstadsindustri eller Falun med sin koppargruva. En gemensam nämnare mellan dessa, och de allra flesta städer, är att de haft flera verksamheter som bidragit till att förorena mindre eller större områden.

Med tiden växer städer och nya bostadsområden byggs på mark som tidigare varit industrimark. Där man tidigare haft en industri ska nu barn kunna leka.

Dessutom är det svårt att veta om ett område är förorenat eller inte. En av de vanligaste föroreningarna vi stöter på är giftiga metaller som bly, arsenik, och kvicksilver. Dessa går varken att se eller lukta sig till. Även de föroreningar som faktiskt går att lukta sig till, som olja eller bensin är inte alltid lätta att se, de är ofta begravda i marken vi går på.

Med utredning och provtagning går det däremot att utreda om ett område är förorenat eller inte. Då kan vi ta reda på om det går att exempelvis bygga bostäder direkt eller om marken först behöver saneras.

Behöver du hjälp med att utreda om din mark är förorenad? Våra konsulter besitter mångårig erfarenhet av att utreda och riskbedöma områden av alla slag. Tveka inte att höra av dig till oss!

Jakob Westergren