Geohydrolog

Din arbetsdag

Som geohydrolog på Envigo får du en dynamisk arbetsdag som inte är den andra lik. Våra kunder finns över hela Sverige och vi erbjuder konsulttjänster inom ett brett spann. Som geohydrolog kommer du att arbeta konsultativt genom att bland annat ta fram hydrogeologiska beräkningar samt dagvattenutredningar, utföra yt- och grundvattenprovtagning samt resultattolkning.

Din roll kommer även att bestå i att vara behjälplig med de delar i våra tillståndsprojekt som berör vatten, såsom brytning av berg under grundvattenytan, beräkning av sedimentationsdammars dimensionering, flödesbedömningar av grundvatten etc. Tjänsten kan även komma att innefatta konsultativt arbete med övriga miljörelaterade uppdrag inom verksamheten såsom markprovtagningar, MIFO-utredningar, miljörapportering, periodiska besiktningar och kontrollprogram.

Du ingår i ett trevligt konsultteam med både miljö och geohydrologer, men leder också egna uppdrag hos våra kunder. Du bidrar med goda och förtroendefulla relationer, vilket också skapar mervärde på sikt. Rollen är kommunikativ, då den kan innefatta samråd med myndigheter och särskilt berörda.

Dina arbetsuppgifter inom hydrologiska och geohydrologiska uppdrag på Envigo kan bland annat innefatta:

 • Bedömning av verksamhetspåverkan på akvatiska miljöer och ekosystem
 • Grundvatten- samt spridningsmodellering i lösa jordlager och berg
 • Dagvattenutredningar för industriytor & detaljplanerade områden i enlighet med Svenskt Vatten P110
 • Hydraulisk dimensionering av flödesvägar och fördröjningsmagasin
 • Yt- och grundvattenprovtagning samt resultattolkning
 • Planering och övervakning av borrning för dricksvatten- och observationsbrunnar

Geologiska uppdrag:

 • Berg- och jordartskategorisering
 • Kartering av storskaliga strukturer och sprickzoner
 • Geokemiskspridningsmodellering av föroreningar i omättad zon

Din profil

Vi söker dig som har en examen inom geologi och påbyggnad master i hydrologi. Övriga kompetenser som eftersöks är nedanstående eller motsvarande:

 • Fjärranalys och spatial modellering i Q- & ArcGIS
 • Numerisk modellering av grundvattenflöden i ModFlow2005
 • Hydrokemisk specieringsmodellering i PHREEQC
 • Hydraulisk modellering i HEC-RAS
 • Hydrologisk infrastrukturplanering i AutoCAD Civil 3D
 • Graf- och kartframställning samt tidsserieanalys i R & MATLAB

Som person har du en naturlig fallenhet för kommunikation i såväl tal som skrift, då en stor del av tjänsten innehåller formell dokumentation och många kontakter sker i arbetet, från myndigheter till företag och privatpersoner. Du behöver behärska god svenska i tal och framför allt i skrift.

För att lyckas i rollen tror vi att du har god initiativförmåga och hög kapacitet då det kommer till att hantera flera projekt och uppgifter parallellt. Vidare är du noggrann och analytisk, ditt goda minne är till din fördel i de flesta situationer. Körkort B behövs för tjänsten.

Envigo

Hos oss kommer du att få stor delaktighet i att bidra med idéer som kan utveckla verksamheten framåt! Kompetensöverföring mellan kollegor ser vi som en naturlig del av vår verksamhet och något som bidrar till vår framgång. Vi är nytänkande och framåtriktade och vill gärna ha med dig i vår tillväxtresa! Tjänstens tillsättning sker enligt överenskommelse.

Välkommen till oss!

Låter tjänsten som en spännande utmaning för just dig?

Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss på EISS Rekrytering & Search. Vi svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Envigo. Kontakta rekryteringskonsult Johanna Andersson via telefon 0702-72 62 66 eller johanna.andersson@eissrekrytering.se.

Vi ber dig söka tjänsten via vår hemsida www.eissrekrytering.se. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR. Sista ansökningsdag är den 22 maj 2022.