Geohydrolog

Din roll

Som geohydrolog på Envigo får du en dynamisk arbetsdag som inte är den andra lik. Våra kunder finns över hela Sverige och vi erbjuder konsulttjänster inom ett brett spann. Som geohydrolog kommer du att arbeta konsultativt genom att bland annat ta fram hydrogeologiska beräkningar samt dagvattenutredningar, utföra yt- och grundvattenprovtagning samt resultattolkning.

Din roll kommer även att bestå i att vara behjälplig med de delar i våra tillståndsprojekt som berör vatten, såsom brytning av berg under grundvattenytan, beräkning av sedimentationsdammars dimensionering, flödesbedömningar av grundvatten etc. Tjänsten kan även komma att innefatta konsultativt arbete med övriga miljörelaterade uppdrag inom verksamheten såsom markprovtagningar, MIFO-utredningar, miljörapportering, periodiska besiktningar och kontrollprogram.

Du får en nyckelroll i dina projekt där du leder uppdragen hos våra kunder och bidrar med goda och förtroendefulla relationer, vilket också skapar mervärde på sikt. Rollen är mycket kommunikativ, då den kan innefatta samråd med myndigheter, särskilt berörda samt då du deltar på kundmöten.

Dina arbetsuppgifter inom hydrologiska och geohydrologiska uppdrag på Envigo kan bland annat innefatta:

 • Bedömning av verksamhetspåverkan på akvatiska miljöer och ekosystem
 • Grundvatten- samt spridningsmodellering i lösa jordlager och berg
 • Dagvattenutredningar för industriytor & detaljplanerade områden i enlighet med Svenskt Vatten P110
 • Hydraulisk dimensionering av flödesvägar och fördröjningsmagasin
 • Yt- och grundvattenprovtagning samt resultattolkning
 • Planering och övervakning av borrning för dricksvatten- och observationsbrunnar

Geologiska uppdrag:

 • Berg- och jordartskategorisering
 • Kartering av storskaliga strukturer och sprickzoner
 • Geokemiskspridningsmodellering av föroreningar i omättad zon

Dina personliga egenskaper

Vi söker dig som har en examen inom geologi och påbyggnad master i hydrologi. Övriga kompetenser som eftersöks är nedanstående eller motsvarande:

 • Fjärranalys och spatial modellering i Q- & ArcGIS
 • Numerisk modellering av grundvattenflöden i ModFlow2005
 • Hydrokemisk specieringsmodellering i PHREEQC
 • Hydraulisk modellering i HEC-RAS
 • Hydrologisk infrastrukturplanering i AutoCADCivil3D
 • Graf- och kartframställning samt tidsserieanalys i R & MATLAB

Som person har du en naturlig fallenhet för kommunikation i såväl tal som skrift, då en stor del av tjänsten innehåller formell dokumentation och många kontakter sker i arbetet, från myndigheter till företag och privatpersoner. Du behöver behärska god svenska i tal och framför allt i skrift.

För att lyckas i rollen tror vi att du har god initiativförmåga och hög kapacitet då det kommer till att hantera flera projekt och uppgifter parallellt. Vidare är du noggrann och analytisk, ditt goda minne är till din fördel i de flesta situationer.