Om Envigo

Tankarna och initiativet till Envigo kom ursprungligen från Kristian Eriksson som kommer från en energi- och miljöbakgrund. Registreringshandlingarna skickades till Bolagsverket och hösten 2009 var bolaget registrerat.

År 2009 hette bolaget Enbio vilket sedan kom att byta namn till Envigo, till vilket inspiration hämtades ifrån engelskans ”vigorous” som betyder kraftfull. Från starten 2009 gick det snabbt framåt för Envigo, med flera nya kunder över hela Sverige som behövde miljötillstånd.  Envigo kunde börja växa och med det också bredda sig inom miljöområdet.

Medvetenheten om att all mänsklig verksamhet påverkar vår miljö har ökat kraftigt och har fått till följd att lagstiftning och regelverk med tiden skärpts för att minska följderna. Miljörelaterade frågor som företaget tidigare hanterat och tagit hand om har idag blivit en fråga för personal med miljö- och specialistkompetens.

Numera är det lika vanligt att hyra in nödvändig kompetens inom miljö som att lägga ut ekonomi på redovisningsbyråer eller anlita andra experter inom olika områden. Vi på Envigo har kunskapen och kompetensen att hjälpa er. Vår personal med miljövetarutbildning och specialkunskaper som regelbundet uppdateras kan på ett professionellt och snabbt sätt hjälpa er så att ni själva kan lägga tid och kraft på er huvudverksamhet.

Vi har vårt huvudkontor i centrala Norrköping men även filialkontor i Göteborg samt konsulter i norra Sverige. Våra kunder sträcker sig över hela Sverige, från Trelleborg till Pajala.