Så förbereder du dig inför ett miljötillstånd

För att säkerställa en korrekt och fullständig ansökan enligt svensk miljölagstiftning, är det viktigt att göra rätt förberedelser. Här är sex steg som verksamhetsutövare kan ta för att vara väl förberedda inför en miljötillståndsprocess.

  • Bli bekant med relevant miljölagstiftning och förstå dess krav.
  • Identifiera de specifika miljöaspekterna för din verksamhet eller projekt.
  • Samla in relevant information som stöder din framtida ansökan.
  • Vid behov, engagera experter som kan bidra med sin kunskap.
  • Dra nytta av befintliga miljöaspekter och eventuella lösningar om du redan har ett ledningssystem på plats.
  • Förbered en tydlig och komplett ansökan som inkluderar detaljerad information om din verksamhet, dess påverkan och åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Om du behöver hjälp med att säkerställa ett framgångsrikt miljötillstånd, står vi till ditt förfogande. Vårt team av experter är redo att guida dig genom processen och hjälpa till att förbereda en korrekt och omfattande ansökan. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera dina behov och ta steget mot att uppnå ditt miljötillstånd på bästa möjliga sätt. Vi ser fram emot att hjälpa dig att främja hållbarhet och miljömedvetenhet i din verksamhet.

 

Linnéa Andersson
Miljökonsult

Säkerställ en korrekt ansökan

Välkommen att kontakta mig!