Våra tjänster

Envigo har flera års erfarenhet av att driva miljöfrågor. Vi har en mycket bred kompetens som innefattar så väl ämnesspecifik expertis som generell övergripande ämneskunskap.

Tjänster inom miljö, vatten och mark

Läs om de vanligaste tjänsterna vi arbetar med inom respektive område.

Miljö

Trygga och moderna metoder för framtagning av beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar anpassade efter dina behov och förutsättningar.

Vatten

Envigo är specialister på vattenrelaterade utredningar och beräkningar, såsom hydrogeologiska utredningar, dagvattenberäkningar med mera.

Mark

Marktekniska utredningar för alla typer av anläggningar, såsom MIFO-utredningar, provtagning av mark- och sediment samt schaktprovtagning.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta gärna oss på Envigo.