Dagvattenutredning

För att skapa en effektiv och hållbar dagvattenhantering behöver dagvattenfrågan beaktas i
alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen, från översiktsplaneringen till
exploateringsprocesser, genomförande och drift.

Dagvattenutredningar är ett viktigt verktyg i
det kommande arbetet mot en ny detaljplan. Vanligen ska detaljplanens undersökningar
redovisa lämpliga områden och metoder för dagvattenhantering i det aktuella
detaljplaneområdet, utredningarna ska även utreda avrinningsområde och/eller
översvämningsområden, hydrogeologiska förhållanden, mottagande recipient, känslighet och
skyddade områden m.m.

Envigo har flera års erfarenhet av att hjälpa både privatpersoner och företag att utföra
dagvattenutredningar runt om i Sverige.

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.