Förorenad mark

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller konstruktioner som innehåller föroreningar i en sådan omfattning att de kan vara ett hot mot människors hälsa eller mot miljön.

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom utsläpp, spill och olyckor vid tidigare industriell verksamhet.

Envigo utför uppdrag inom förorenad mark för alla branscher inom privat och offentlig sektor. Uppdragen kan utgöras av allt från historisk inventering och miljötekniska undersökningar till efterföljande riskbedömningar.

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.