Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Envigo har mer än 10 års erfarenhet av tillståndsprocessen för att ansöka om tillstånd för både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

I de miljöprövningar Envigo driver är Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) en central del för en lyckad tillståndsprövning. Envigo har stor erfarenhet och utarbetade processer samt mallar för att täcka de krav som ställs i miljöbalken för hur en MKB ska se ut och vad en MKB ska innehålla.

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.