Miljövarudeklaration (EPD)

EPD (Environmental Product Deklaration), eller så kallad miljövarudeklaration är ett kraftfullt dokument för att kunna visa sina produkters miljöpåverkan.

Det spelar ingen roll vad det är för produkt eller tjänst du vill deklarera, vi på Envigo arbetar med att ta fram EPD:er för så väl asfalt som betong. Vi kan även hjälpa till med miljövarudeklarationer för byggmaterial och tjänster.

För att på bästa sätt kunna hjälpa till och skapa en publicerbar och tredjepartsgranskad EPD arbetar vi på Envigo med en femstegsprocess som går ut på att, i ett när samarbeta med beställaren, ta fram all data för att utföra alla livscykelanalyser som leder fram till en färdig och publicerbar EPD.

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.