Förorenade områden – de finns överallt, men är svåra att se.

Naturvårdsverket har genom omfattande inventering beräknat att det för närvarande finns cirka 26 000 förorenade områden i Sverige. Lägg där till 58 000 inventerade objekt som inte än är utredda. Ett förorenat område definieras utifrån att det är så pass förorenat att det riskerar att medföra negativa konsekvenser på miljön eller människors hälsa. Är du oroad över ett eventuellt förorenat område – vi på Envigo har mångårig erfarenhet och hjälper dig genom processen.

 

Till väldigt stor del är det historiska synder vi har att göra med, men även idag sprids föroreningar genom både olyckor och okunskap.

 

Vad orsakar föroreningar?

Till väldigt stor del är det historiska synder vi har att göra med, men även idag sprids föroreningar genom både olyckor och okunskap. Många av de föroreningar som vi idag tampas med har sitt ursprung i industrin och industrialiseringen av Sverige. Norrköping hade en omfattande textilindustri, Eskilstuna dess verkstadsindustri och Falun sin koppargruva. En gemensam nämnare för dessa, och de allra flesta städer, är att de haft flera verksamheter som bidragit till att förorena mindre eller större områden. Med tiden växer städer och nya bostadsområden byggs på platser som tidigare varit industrimark. Där man tidigare haft en industri – ska människor nu bo och leva.

Varför är det svårt att upptäcka föroreningar?

Som redan framgått är det svårt att veta om ett område är förorenat eller inte. En av de vanligaste föroreningarna vi på Envigo utreder är giftiga metaller i mark och vatten – såsom bly, arsenik, och kvicksilver. Dessa går varken att se eller lukta sig till. Även de saker som faktiskt går att lukta sig till, såsom olja eller bensin, är inte alltid lätta att upptäcka då de är ofta begravda i marken vi går på.

Vad kan man göra om man misstänker att ett område är förorenat?

Vi på Envigo gör omfattande utredningar och provtagningar för att kunna säkerställa ett områdes status.  Utifrån utförda utredningar kan vi ta reda på om det går att exempelvis bygga bostäder direkt på marken eller om marken först behöver saneras. Behöver du hjälp med att utreda om din mark är förorenad? Våra konsulter besitter mångårig erfarenhet av att utreda och riskbedöma områden av alla de slag. Välkommen att kontakta oss!

Jakob Westergren,
Miljökonsult

 

Frågor kring förorenade områden?

Välkommen att kontakta mig.