Geohydrologisk utredning

En typisk geohydrologisk utredning kan innebära att Envigos geohydrolog utreder var
grundvattennivån ligger, var översvämningsrisker föreligger i terrängen eller hur mycket olika
vattenflöden påverka omgivningen.

Geohydrologiska utredningar kan också innebära att Envigo med hjälp av öppen data utreder om ett
hållbart grundvattenuttag för dricksvattenkonsumtion är möjligt på fastigheten man söker bygglov för.

Envigo kan även bistå med geohydrologiska utredningar där föroreningstransporten genom olika
material utreds.

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.