Mark

Mark är ett av Envigo:s specialistområden. Envigo deltar med sin kompetens i att författa bedömningar och PM till att medverka i omfattande och långtgående projekt.

Tjänster inom markområdet

Envigo kan utföra marktekniska utredningar för alla typer av anläggningar. Envigo arbetar bland annat med MIFO-utredningar, provtagning av mark- och sediment samt schaktprovtagning.

MIFO-utredningar

Envigo utför både FAS 1 och FAS 2 utredningar enligt MIFO metodiken framtagen av Naturvårdsverket.

Miljöteknisk undersökning

Envigo genomför miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar och hjälper våra kunder med att ta fram genomtänkta åtgärdsförslag. Vi upprättar och utför miljökontroller vid både saneringar och i förebyggande syfte.

Läs mer om hur vi jobbar med miljötekniska undersökningar

Schaktprovtagning

Envigo utför riktad schaktprovtagning åt flera av våra kunder där vi på uppdrag utför riktade provtagningar både som punktinsatser men även som frekvent återkommande händelser i verksamhetens egenkontroll.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta gärna oss på Envigo.