Yt- och grundvattenprovtagning

Envigo utför yt- och grundvattenprovtagningar. Det är inte ovanligt att det inom en anmälan eller
ansökan enligt miljöbalken krävs någon form av vattenprovtagning. För de fall vattenprovtagning
behövs kan Envigos erfarna och utbildade konsulter bistå med både yt- och grundvattenprovtagning.

För att en provtagning ska gå smidigt har Envigo nära kontakt med beställaren om vilka prover som
ska analyseras och var dessa prover ska tas.

För vissa tillfällen är snabbhet en avgörande faktor för beställaren. För att kunna snabbt kunna åka ut
och ta ett vattenprov har Envigo alltid den mest basala provtagningsutrustning hemma. För de fall mer
avancerad utrustning behövs för en lyckad provtagning samarbetar Envigo med flera olika leverantörer
och laboratorium.

Vill du få hjälp med ditt projekt?

Kontakta oss på Envigo så hjälper vi dig komma vidare.

Om Envigo

Envigo är ett erfaret och agilt miljökonsultföretag som med moderna metoder tar fram beslutsunderlag, rapporter och tillståndsansökningar inom miljöområdet.

Miljöområdet är brett och ibland komplicerat men när du anlitar oss kan du vara trygg. Vi ser till att utreda och undersöka vad just du har för behov och förutsättningar innan arbetet startar.

Läs mer om våra övriga tjänster.