Vad är klimatklivet?

Klimatklivet är ett ekonomiskt stöd som företag och organisationer kan få genom att investera i en åtgärd som minskar klimatpåverkan. Det kan handla om att satsa på biogasproduktion, byta till fossilfria bränslen eller installera teknik som gör produktionen mer hållbar. Stödet går till åtgärder som inte skulle bli av utan hjälp från klimatklivet.

Hur får man stöd från klimatklivet?

För att få stöd från klimatklivet behöver man skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

En ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av åtgärden och vilka effekter åtgärden kommer att få, till exempel om det innebär spridning av ny teknik eller att fler jobb skapas.
  • Till ansökan ska man även räkna ut den minskning av koldioxid som åtgärden leder till. Den åtgärd som leder till den största minskningen av koldioxid per investerad krona, har störst chans att få bidrag från klimatklivet.
  • Mer information om klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/

När kan stödet sökas?

Ansökningsperioderna för klimatklivet brukar som huvudregel vara tre gånger per år – februari, maj och augusti. Hur ansökningsperioderna ser ut för nästkommande år beror på den budget som riksdagen sätter för klimatklivet. En bidragsansökan granskas av Länsstyrelsen när ansökningsperioden stängts, för att sedan skickas vidare till Naturvårdsverket för slutlig granskning och beslut.

Hur jobbar vi med klimatklivet?

På Envigo hjälper vi dig genom hela processen. Vi börjar med att titta på er planerade åtgärd och vilka utsläppsminskningar denna ger. Redan här får vi en uppfattning om hur goda förutsättningar åtgärden har för att få stöd från klimatklivet. Därefter tas en koldioxidkalkyl fram och ansökan skrivs. Efter att ansökan granskats av Länsstyrelsen hjälper vi till med eventuella kompletteringar. Vid ett beslut om stöd från Naturvårdsverket hjälper vi till med efterföljande redovisning och rapporter.

Kanske funderar ditt företag på en åtgärd som kan leda till minskade utsläpp, men behöver ekonomiska medel för att göra det. Kontakta oss så hjälper vi till med er klimatklivetansökan!

Linnéa Borg,
Miljökonsult

Har du några frågor om klimatklivet?

Kontakta mig gärna, så berättar jag mer.