Vad är klimatklivet?

Klimatklivet är ett ekonomiskt stöd som företag och organisationer kan få genom att investera i en åtgärd som minskar klimatpåverkan. Det kan handla om att satsa på biogasproduktion, byta till fossilfria bränslen eller installera teknik som gör produktionen mer hållbar. Stödet går till åtgärder som inte skulle bli av utan hjälp från klimatklivet.

Hur får man bidrag från klimatklivet?

För att få bidrag från klimatklivet behöver man skicka in en ansökan till Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärden och vilka effekter åtgärden kommer få, till exempel om det innebär spridning av ny teknik eller att fler jobb skapas. Till sin klimatklivetansökan ska man även räkna ut den minskning av växthusgasutsläpp som åtgärden leder till. Den åtgärd som leder till störst minskning av koldioxid per investerad krona, har också störst chans att få bidrag från klimatklivet. Hur många som får stöd beror också på hur många som ansökt under samma period.

När kan man söka bidrag?

Ansökningsperioderna för klimatklivet brukar hållas tre gånger per år, i februari, maj och augusti. Hur ansökningsperioden ser ut för nästa år beror på den budget som riksdagen sätter för klimatklivet. En bidragsansökan granskas av Länsstyrelsen när ansökningsperioden stängts, för att sedan skickas vidare till Naturvårdsverket för slutlig granskning och beslut.

Hur jobbar vi med klimatklivet?

På Envigo hjälper vi till med er klimatklivetansökan genom hela processen. Vi börjar med att titta på er planerade åtgärd och vilka utsläppsminskningar den ger. Redan här får vi en uppfattning om hur goda förutsättningar åtgärden har för att få stöd från klimatklivet. Därefter tas en ordentlig koldioxidkalkyl fram och texten till ansökan skrivs. Efter att ansökan granskats av Länsstyrelsen hjälper vi till med eventuella kompletteringar. Vid ett beslut om stöd från Naturvårdsverket kan vi även hjälpa till med efterföljande redovisning och rapporter.

Kanske funderar ditt företag på en åtgärd som kan leda till minskade utsläpp, men behöver ekonomiska medel för att göra det. Kontakta oss så hjälper vi till med er klimatklivetansökan!

Mer information om klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/

 

Linnéa Borg, Miljökonsult

Har du några frågor om klimatklivet?

Kontakta gärna mig så berättar jag mer.