Vad gör en miljökonsult?

Många kan ställa sig frågan vad en miljökonsult gör. Svaret är inte helt enkelt då arbetsuppgifterna kan komma att omfatta ett mycket brett spann.

Ju hårdare karv som ställs på verksamhetsutövare, desto svårare blir det även att dels hinna med, men även förstå sig på och få med alla de uppgifter som krävs. Inte minst kan det även krävas personer med specifik kompetens för framtagande av utredningar, men även vid utförande av vissa provtagningar.

Som miljökonsult hjälper vi dig som verksamhetsutövare med uppfyllande av gällande krav och regler som ställts på dig till följd av befintliga tillstånd enligt miljöbalken samt kringliggande tjänster.

Envigo AB är ett specialistföretag med kärnkompetens inom miljöbalkens process för miljötillstånd och tillhörande miljörelaterade tjänster. Sedan starten 2009 har Envigos konsulter framgångsrikt drivit arbetet med att färdigställa bland annat kompletta ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar för bolagets kunder.

Som miljökonsult på Envigo kan vi även hjälpa er med förlängning och ändring av befintligt tillstånd, dispensansökningar, anmälningsärenden, markprovtagning, vattenprovtagning, efterbehandlingsplaner, upprättande av kontrollprogram, miljörapporter, utredning av förorenade områden, periodiska besiktningar, hydrogeologiska utredningar samt dagvattenutredningar m.m.

Listan kan göras lång och det finns inte mycket vi inte kan hjälpa dig med. Har du som företag funderingar kring din verksamhet, eller du som privatperson, funderingar kring miljörelaterade tjänster, tveka inte att höra av er till oss!

Linnéa Andersson