Vad gör en miljökonsult?

Det ställs hårda krav på dig som verksamhetsutövare. Med ett regelverk som är omfattande blir det svårare att dels hinna med, men även förstå sig på och få med alla de uppgifter som krävs. Inte minst kan det krävas personer med specifik kompetens för till exempel framtagande av kompletta ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar. Som miljökonsult finns vi här för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att uppfylla de gällande krav och regler som ställs.

Envigo är ett specialistföretag med kärnkompetens inom miljöbalkens process för miljötillstånd och tillhörande miljörelaterade tjänster.

Som miljökonsult på Envigo hjälper vi dig med:

 • Förlängning och ändring av befintligt tillstånd
 • Dispensansökningar
 • Anmälningsärenden
 • Markprovtagning
 • Vattenprovtagning
 • Efterbehandlingsplaner
 • Upprättande av kontrollprogram
 • Miljörapporter
 • Utredning av förorenade områden
 • Periodiska besiktningar
 • Hydrogeologiska utredningar
 • Dagvattenutredningar m.m.
 • EPD

Listan kan göras lång och vi besvarar mer än gärna dina frågor. Så har du som företag funderingar kring din verksamhet, eller du som privatperson, kring miljörelaterade tjänster, tveka inte att höra av dig till oss.

Linnéa Andersson,
Konsultchef/Miljökonsult

Behöver du hjälp av en miljökonsult?

Då är du välkommen att kontakta mig.